Stortingsmelding nr 7. – Et nyskapende og bærekraftig Norge

20.09.09 § Leave a comment

Interessant avsnitt om designdrevet innovasjon i næringslivet: 5.1.8 Design som innovasjonsutløsende verktøy (side 64)

http://www.regjeringen.no/pages/2133768/PDFS/STM200820090007000DDDPDFS.pdf

Advertisements

Where Am I?

You are currently browsing entries tagged with Policy at The Spark Pool.